Máy bộ Rosa Computer là máy bộ đầu tiên thương hiệu Việt bảo hành 3 năm .

100% có bản quyền Microsoft Windows 10 .
100% dùng ổ cứng SSD giúp tăng hiệu suất máy tính
100% Tất cả đều có USB 3.0 ở mặt trước của máy bộ .

Sử dụng linh kiện chính hãng từ Intel , Asus , Microsoft , AOC , Computech , Philips ,...