ROSA PC Có 7 sản phẩm.

các hạng mục con

 • Rosa Soho

  Các dòng máy tính dành cho gia đình ,

  doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Rosa NUC

  Các dòng máy tính dành cho

  giải trí gia đình , doanh nghiệp

 • Rosa Graphics

  Các dòng máy tính chuyên về xử lý hình ảnh

 • Rosa Games

  Các dòng máy tính dành cho Game thủ

 • Rosa High

  Máy đồ họa cao cấp

 • Màn hình
Đang hiển thị 1 - 7 trong số 7 sản phẩm
Đang hiển thị 1 - 7 trong số 7 sản phẩm